Όλγα Μαβή ομιλής του Meet Magento GR 2017

Theofilos Vasileiadis

Founder & Chairman Socital

Presentations

  • Meet Magento GR
  • 5:45 pm — October 12, 2017

    Keynote

    Data Driven Personalization and the challenge of privacy