1η Ημέρα

11 Οκτωβρίου 2017, Θεσσαλονίκη

2η Ημέρα

12 Οκτωβρίου 2017, Αθήνα